Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Promoce absolventů

Promoce FLKŘ

Slavnostní promoce absolventů Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně proběhnou 22. a 23. 9. 2023 na nádvoří Jezuitské koleje v Uherském Hradišti.

Pátek 22. září 2023

1. promoční skupina
Sraz promujících 22. 9. 2023 v 9:00 hodin, začátek promoce v 10:00 hodin
NMgr. Studijní program: Bezpečnost společnosti (všechny specializace), prezenční forma studia

2. promoční skupina
Sraz promujících 22. 9. 2023 ve 11:00 hodin, začátek promoce ve 12:00 hodin
Bc. Studijní program: Aplikovaná logistika, prezenční forma studia
Bc. Studijní program: Bezpečnost společnosti, studijní obor: Řízení environmentálních rizik, prezenční forma studia
Bc. Studijní program: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik, prezenční forma studia
Bc. Studijní program: Management rizik, prezenční forma studia

3. promoční skupina
Sraz promujících 22. 9. 2023 v 13:30 hodin, začátek promoce v 14:30 hodin
Bc. Studijní program: Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatelstva, prezenční forma studia

Sobota 23. září 2023

4. promoční skupina
Sraz promujících 23. 9. 2023 v 8:30 hodin, začátek promoce v 10:00 hodin
Bc. Studijní program: Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatelstva, kombinovaná forma studia
Bc. Studijní program: Management rizik, kombinovaná forma studia
Bc. Studijní program: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik, kombinovaná forma studia

5. promoční skupina
Sraz promujících 23. 9. 2023 v 11:30 hodin, začátek promoce v 13:00 hodin
NMgr. Studijní program: Bezpečnost společnosti (všechny specializace) kombinovaná forma studia

Fakulty a součásti

Zavřít