Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Promoce absolventů

Slavnostní promoce absolventů doktorských studijních programů

V pátek 6. 5. 2022 od 11 hodin se v aule na Mostní ulici ve Zlíně uskuteční slavnostní promoce absolventů doktorských studijních programů a předání jmenovacích dekretů novým docentům. Rovněž budou představeni noví profesoři naší univerzity.

Tuto slavnostní akci pořádá UTB každým rokem. „Výjimkou byl loňský rok, kdy se promoce z důvodu pandemie nemohla uskutečnit v tradiční podobě. Slavnostní promoce je také jednou z prvních akcí, které se konají v nově zrekonstruované univerzitní aule. Autorskou projektu byla prof. Eva Jiřičná, nositelka Řádu britského impéria a členka správní rady UTB ve Zlíně. Věříme, že i tento prostor umocní slavnostní událost,” uvedla kancléřka univerzity Ing. Andrea Kadlčíková.

Doktorské diplomy obdrží 36 absolventů doktorských studijních programů. Jmenovací dekrety si z rukou rektora UTB prof. Vladimíra Sedlaříka převezme 13 docentů. V rámci promoce budou dále představeni noví profesoři, jejichž řízení ke jmenování profesorem proběhlo na Univerzitě Tomáše Bati nebo na jiných vysokých školách. Na promoci jich bude přítomno 9. Rektor všem poblahopřeje k významnému kroku na jejich akademické dráze.

Slavnostní událost můžete sledovat i online.

Fakulty a součásti

Zavřít