Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
fmk
Fakulta multimediálních komunikací

Audiovizuální tvorba – Kamera

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Audiovizuální tvorba – Kamera Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Výuka této specializace staví na již získaných řemeslných základech digitálního snímání, které metodicky rozvíjí o další, zejména méně tradiční možnosti přístupu k realizaci vizuálního rámce audiovizuálního díla, a to jak v rovině teoretické, tak z hlediska praxe. Výuka je cíleně individualizována. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v dané specializaci.

Na jaké předměty se můžete těšit?
 • Audiovizuální praktika – kamera
 • Výrobní praktika
 • Obrazová dramaturgie audiovizuálního díla
 • Televizní formáty
 • Teorie a metodologie designu
 • Řešení nestandardních scén
 • Dějiny hudby
 • Teorie vizuální kultury
 • Analýza současných filmových tendencí
 • Současný film
 • Workshopy – odborníci z praxe
 • Současné tendence ve výtvarném umění
Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?
 • Kameraman
 • Pomocný kameraman
 • Ostřič

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít