Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
fmk
Fakulta multimediálních komunikací

Audiovizuální tvorba – Střihová skladba

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Audiovizuální tvorba – Střihová skladba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Navazující magisterské studium střihové skladby nadále rozvíjí zejména dramaturgickou podstatu střihové skladby s důrazem na jemnější práci v rámci žánrových konvencí a typologie postav či situací napříč audiovizuálními formáty. Posluchači jsou systematicky vedeni k užívání širokého spektra výrazových prvků montáže spolu s kultivací citu pro jejich variování. Koncepce výuky rozvíjí individuální nastavení posluchače s cílem vychovávat kvalifikované tvůrčí osobnosti.

Na jaké předměty se můžete těšit?
 • Audiovizuální praktika – střihová skladba
 • Výrobní praktika
 • Střihová skladba
 • Dramaturgický seminář
 • Televizní formáty
 • Živé televizní přenosy
 • Dějiny hudby
 • Teorie vizuální kultury
 • Analýza současných filmových tendencí
 • Současný film
 • Workshopy – odborníci z praxe
 • Současné tendence ve výtvarném umění
Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?
 • Střihač

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít