Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
fmk
Fakulta multimediálních komunikací

Audiovizuální tvorba – Zvuková skladba

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Obor: Audiovizuální tvorba – Zvuková skladba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Navazující magisterské studium vede posluchače k všestrannému rozvoji teoretických a praktických aspektů zvukové skladby, zejména s přesahem ke zvukové dramaturgii audiovizuálního díla s maximální snahou o výchovu specializovaných odborníků se silným teoreticko-tvůrčím základem.

Na jaké předměty se můžete těšit?
 • Audiovizuální praktika – zvuková skladba
 • Výrobní praktika
 • Zvuková skladba
 • Televizní formáty
 • Živé televizní přenosy
 • Dějiny hudby
 • Teorie vizuální kultury
 • Analýza současných filmových tendencí
 • Současný film
 • Workshopy – odborníci z praxe
 • Současné tendence ve výtvarném umění
Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?
 • Mistr zvuku/ zvukař (pro audiovizuální díla, rozhlas, divadlo, hudební studia, reklamy)

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít