UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
fmk
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design – Design obuvi

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design – Design obuvi Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

V rámci bakalářského studijního programu jsou studenti zevrubně obeznámeni s oborovými předměty technologického i výtvarného zaměření. Ateliérová cvičení jsou zaměřena na rozvoj designérského vnímání a  individuálního přístupu k řešení jednotlivých projektů. Studenti se seznamují s pravidly designérských procesů, které kromě samotného navrhování zahrnují další důležité části – analýzu dat, rešerše, koncept, moodboardy apod. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí designérské práce, orientuje se v současných obuvnických technologiích a materiálech. Uplatnění najde jak v inovačních týmech, tak i jako samostatný designér obuvi, galanterie a doplňků.

Na jaké předměty se můžete těšit?
 • Ateliér designu obuvi
 • Dějiny designu
 • Dějiny obouvání
 • Technologická laboratoř
 • Modelářství
 • Obuvnické materiály
 • Zdravotně nezávadné obouvání
 • Figurální kresba
 • Figurální malba
Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?
 • Designér obuvi a galanterie
 • Modelář obuvi a galanterie
 • Technolog
 • Merchandiser
 • Vlastní značka/studio

Forma studia: prezenční

Zavřít

Fakulty a součásti