UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
fmk
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design – Grafický design

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design – Grafický design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

V magisterském stupni pak mají studenti možnost zdokonalovat své individuální profesní zaměření a hlavně rozvíjet i teoretickou složku oboru. Mohou se podle svého rozhodnutí věnovat třeba pouze tvorbě písma, nebo architektuře knihy, informačnímu designu apod. Svou profilaci poté dokládají v diplomové práci, a to nejen v praktické části, ale mnozí i v oblasti teoretických znalostí oboru. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v oblasti grafického designu a jejich uplatnění v praxi je téměř 100%. Ateliér nabízí absolventům i dalším zájemcům možnost doktorského studia.

Na jaké předměty se můžete těšit?
 • Ateliér grafického designu
 • Současné tendence v grafickém designu
 • Písmo, typografie
 • Realizační technologie oboru
 • Klasické grafické techniky
 • Workshop – Grafický design
 • Vizuální kompozice
 • Výuka kresby
 • Teorie a metodologie designu
 • Digitální prezentace a kompozice
 • Současné výtvarné umění
Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?
 • Reklamní agentury
 • Grafická studia
 • Freelance grafik

Forma studia: prezenční

Zavřít

Fakulty a součásti