Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
fmk
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design – Grafický design

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design – Grafický design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Obsahem studia je seznámení se s celou šíří spektra grafického desig­nu: písmo a typografie, corporate design, logotyp, značka, architek­tura knihy, plakát, billboard, design manuál, grafické návrhy webo­vých stránek. V bakalářském stupni se klade důraz na osvojení základů grafického designu zejména po řemeslné stránce a absolventi jsou schopni okamžitě po studiu nastoupit do praxe. Absolventi bakalářského studia mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v oblasti grafického designu, reklamních agenturách a jejich uplatnění v praxi je téměř 100%.

Na jaké předměty se můžete těšit?
 • Ateliér grafického designu
 • Dějiny designu
 • Písmo, typografie
 • Počítačové metody
 • Figurální kresba
 • Multimédia
 • Digitální prezentace a kompozice
 • Nauka o barvě
Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?
 • Reklamní agentury
 • Grafická studia
 • Freelance grafik

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít