Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
fmk
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design – Průmyslový design

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design – Průmyslový design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Studium prohlubuje znalosti a dovednosti získané v průběhu bakalářského studia v ateliéru Průmyslový design a zaměřuje se na vnímání problematiky průmyslového designu v širších souvislostech. Důraz je kladen zejména na komplexní přístup v rámci metodiky designérské práce a navrženého řešení. Kromě funkčních a vizuálních parametrů designérského návrhu jsou mimo jiné akcentovány jeho výrobní, ekonomické, společenské, etické a environmentální aspekty. V rámci magisterského studia rovněž stoupá náročnost řešených designérských projektů a požadovaný rozsah a úroveň prezentace jejich výsledků. Absolvent by měl být schopen přesvědčivě obhájit navržené designérské řešení a na profesionální úrovni komunikovat s odborníky všech zainteresovaných profesních oblastí v rámci průmyslové výroby, tzn. managementem, marketingem, konstrukcí, výrobou apod.

Na jaké předměty se můžete těšit?
 • Ateliér průmyslového designu
 • Technické aspekty průmyslového designu
 • Počítačové metody – Rhino
 • Virtuální realita
 • Multimédia
 • Základy vizuální komunikace
 • Teorie a metodologie designu
 • Současné výtvarné umění
Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?
 • Designérská studia
 • Nábytkářský průmysl
 • Sklářský průmysl
 • Lighting design
 • Elektrotechnický průmysl
 • Automobilový průmysl
 • Transport design
 • Strojírenský průmysl
 • Ecodesign
 • Design management
 • Kulturní a vzdělávací instituce

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít