Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
flk
Fakulta logistiky a krizového řízení

Ochrana obyvatelstva

Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení Program: Ochrana obyvatelstva Obor: Ochrana obyvatelstva Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Kdo z nás v dětství nesnil o tom, že bude jednou policistou, vojákem, hasičem nebo záchranářem? Kromě těch, co si vybrali dráhu kosmonauta nebo popeláře, zřejmě všichni. Touhu chránit životy lidí nebo jejich majetky v sobě zkrátka nosíme od mala. Jistě i vy vnímáte, že bezpečnost je v současnosti snad nejvíce skloňovaným pojmem na celé planetě.

Společnost proto hledá odborníky, kteří budou vědět, jak se správně chovat v krizových situacích. Pokud se rozhodnete pro studium tohoto oboru, naučíte se k tomu vše potřebné.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Analýza rizik
 • Základy toxikologie
 • Psychologie krizových situací
 • Ochrana osob a majetku
 • Ochrana proti zbraním hromadného ničení
 • Likvidace havárií a katastrof
 • Požární ochrana
 • Integrovaný záchranný systém
 • Krizový management a bezpečnostní systém ČR
 • Odborná stáž
 • Zdravotnická, hygienická a protiepidemiologická ochrana osob
 • Aplikovaná informatika

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Složky Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS, ZZS, AČR a další)
 • Orgány krizového řízení na úrovni obcí s rozšířenou působností, krajů či orgánů s celostátní působností
 • Bezpečnostní oddělení technologických celků a průmyslových podniků
 • Odbory krizové připravenosti nemocnic a zdravotnických zařízení
 • Bezpečnostní agentury
 • Ostatní podniky v soukromé sféře

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít