UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
flk
Fakulta logistiky a krizového řízení

Ochrana obyvatelstva

Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení Program: Ochrana obyvatelstva Obor: Ochrana obyvatelstva Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Kdo z nás v dětství nesnil o tom, že bude jednou policistou, vojákem, hasičem nebo záchranářem? Kromě těch, co si vybrali dráhu kosmonauta nebo popeláře, zřejmě všichni. Touhu chránit životy lidí nebo jejich majetky v sobě zkrátka nosíme od mala. Jistě i vy vnímáte, že bezpečnost je v současnosti snad nejvíce skloňovaným pojmem na celé planetě. Nová doba si žádá nové hrdiny: Chuck Norris na všechno prostě nestačí.

Společnost proto hledá odborníky, kteří budou vědět, jak se správně chovat v krizových situacích. Pokud se rozhodnete pro studium tohoto oboru, naučíte se k tomu vše potřebné.

Na jaké předměty se můžete těšit?

· Analýza rizik
· Základy toxikologie
· Psychologie krizových situací
· Ochrana osob a majetku
· Ochrana proti zbraním hromadného ničení
· Likvidace havárií a katastrof
· Požární ochrana
· Integrovaný záchranný systém
· Krizový management a bezpečnostní systém ČR
· Odborná stáž
· Zdravotnická, hygienická a protiepidemiologická ochrana osob
· Aplikovaná informatika

Kde najdete po studiu uplatnění?

· Složky Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS, ZZS, AČR a další)
· Orgány krizového řízení na úrovni obcí s rozšířenou působností, krajů či orgánů s celostátní působností
· Bezpečnostní oddělení technologických celků a průmyslových podniků
· Odbory krizové připravenosti nemocnic a zdravotnických zařízení
· Bezpečnostní agentury
· Ostatní podniky v soukromé sféře

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Zavřít

Fakulty a součásti