Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
fhs
Fakulta humanitních studií

Předškolní pedagogika

Fakulta: Fakulta humanitních studií Program: Specializace v pedagogice Obor: Předškolní pedagogika Forma: Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Získali jste titul bakaláře v oboru Učitelství pro mateřské školy a rádi byste si prohloubili vysokoškolské vzdělání v této oblasti? Pak je pro vás určen navazující magisterský studijní obor Pedagogika předškolního věku. Tento studijní obor bude od akademického roku 2020/2021 převeden pod nově akreditovaný studijní program Předškolní pedagogika.

Setkáte se s předměty pedagogicko-psychologického charakteru a prohloubíte si poznatky z metodologie. Studium vám umožní rozvíjet řídící a organizační kompetence, naučíte se připravovat, realizovat a koordinovat projekty pro oblast předškolního vzdělávání. A co vědecká a výzkumná činnost v oblasti předškolní pedagogiky? Ta v žádném případě nestojí v pozadí, právě naopak.

Prostřednictvím povinně volitelných předmětů se budete moci postupně specializovat v oblastech spolupráce napříč institucemi předškolního vzdělávání či diagnostikování dětí předškolního věku se speciálními potřebami.

Po absolvování studia budete připraveni stát se ředitelem či vedoucím pracovníkem mateřské školy a dalších institucí předškolního vzdělávání. Budete moci působit na pozici pracovníka státní správy se zaměřením na agendu dětí předškolního věku či České školní inspekce (po splnění dalších předepsaných podmínek).

Studium navazujícího studijního programu Předškolní pedagogika je podmíněno předchozím absolvováním studijního programu či oboru z oblasti učitelství. Navazující studijní program Předškolní pedagogika není profesním programem, nepřipravuje na práci učitele mateřské školy.

Na jaké předměty se můžete těšit?

  • Konceptualizace teorii vzdělávání v předškolní pedagogice
  • Nové výzvy v předškolním vzdělávání
  • Řízení a správa mateřských škol
  • Metodologie přípravy výzkumného a inovativního projektu
  • Aplikovaná psychologie
  • Sociologie dětství
  • Management v MŠ
  • Teorie a metody rozvíjení přírodovědného poznávání v předškolním vzdělávání
  • Péče o děti chronicky nemocné

Fakulty a součásti

Zavřít