UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
fhs
Fakulta humanitních studií

Sociální pedagogika

Fakulta: Fakulta humanitních studií Program: Specializace v pedagogice Obor: Sociální pedagogika Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Chcete pracovat jako sociální kurátor nebo pracovník v poradnách pro rodinu a mezilidské vztahy, v institucích výchovného poradenství či v pedagogicko-psychologických poradnách? Nebo byste rádi zastávali místo asistenta pedagoga ve školách nebo vychovatele v domovech mládeže a střediscích volného času? V tom případě je studium Sociální pedagogiky na Fakultě humanitních studií ta správná volba. V průběhu studia si osvojíte nejen teoretické znalosti z pedagogiky, psychologie, sociologie a dalších oborů všeobecného zaměření, ale získáte také odbornou praxi ve zvolené instituci. Díky studiu Sociální pedagogiky získáte široké možnosti uplatnění na trhu práce.

Na jaké předměty se můžete těšit?

• Sociální pedagogika
• Metody sociálně výchovné práce
• Sociální psychologie
• Vývojová psychologie
• Vzdělávání dospělých
• Právo v sociální oblasti
• Sociální politika
• Pedagogika volného času
• Sociální patologie
• Pedagogicko-psychologická diagnostika
• Multikulturní výchova
• Globální a environmentální výchova
• Personální management
• Souvislá praxe

Kde najdete po studiu uplatnění?

• Školy, školní družiny a školní kluby
• Dětské domovy a výchovné ústavy
• Poradenské instituce
• Střediska volného času
• Sociální služby
• Nízkoprahová centra
• Protidrogová centra

Forma studia:

prezenční

Zavřít

Fakulty a součásti