Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FHS
Fakulta humanitních studií

Anglická filologie

Fakulta: Fakulta humanitních studií Program: Anglická filologie Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Anglická filologie potěší především absolventky a absolventy bakalářského programu Anglický jazyk pro manažerskou praxi, kteří mohou navázat na své dosavadní studium. Dobrou volbou je však i pro bakaláře programů zaměřených na anglický jazyk v rámci filologického či pedagogického studijního programu, případně programu příbuzného.

Studenti magisterského programu Anglická filologie si během studia mimo jiné osvojí schopnost komplexní práce s texty, tedy jejich analýzy, interpretace i tvorby, získají rozsáhlé znalosti na poli lingvistické a literárněvědné teorie a seznámí se i s žádanou problematikou využití informačních technologií v humanitních vědách. Vedle povinných kurzů si budou moci vybrat z bohaté nabídky volitelných předmětů, které jim poskytnou možnost hlouběji se zaměřit na lingvistiku, překlad či anglofonní literaturu. Absolventky a absolventi budou též ovládat principy překladu a tlumočení a budou umět interpretovat originální text.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Jazykové praktikum
 • Varianty angličtiny
 • Analýza diskurzu
 • Teorie literatury
 • Principy a praxe překladu
 • Digital Humanities
 • Pragmatika
 • Anglofonní literatury
 • Sociolingvistika
 • Literatura populární, Literatura pro mládež, Literatura ve filmu, Trauma a literatura, Americká nebo Britská queer literatura a kultura
 • Odborný, Počítačem podporovaný, Umělecký nebo Audiovizuální překlad
 • Základy tlumočení
 • Rétorika
 • Fonetická analýza diskurzu
 • Afroamerická angličtina
 • Anglosaská filozofie jazyka
 • Akademické psaní

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • v odborně či jazykově orientovaných profesích
 • v knižních nakladatelstvích, kulturních institucích (např. mezinárodní festivaly)
 • v médiích
 • v diplomacii
 • ve firmách jako odborníci na komunikaci
 • jako pedagogičtí pracovníci na vysokých školách
 • v humanitně zaměřených ústavech Akademie věd, v archivech, knihovnách a muzeích

Fakulty a součásti

Zavřít