Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAI
Fakulta aplikované informatiky

Průmyslová automatizace

Fakulta: Fakulta aplikované informatiky Program: Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci Specializace: Průmyslová automatizace Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Je zaměřena více teoreticky s cílem postihnout matematickou a fyzikální podstatu řízených a řídicích systémů, jejichž nedílnou součástí jsou senzory a akční členy, pracující na jednoznačných fyzikálních principech, a dále vlastní řídicí systémy, dnes nejčastěji realizované číslicovými počítači, vykonávajícími řídicí a regulační algoritmy získané netriviálními matematickými metodami a postupy. V účelovém propojení všech prvků výrobních linek prostředky informačních technologií se dostáváme na úroveň budování nové, komplexní kvality výrobních systémů, pro kterou se v poslední době používá termín Průmysl 4.0. U obou specializací je spojovacím prvkem problematika informačních technologií, a to jak ze stránky hardwarové, tak i softwarové.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Výpočetní technika
 • Úvod do materiálových věd
 • Inteligentní systémy s roboty
 • Automatické řízení
 • Mechanika v robotických systémech
 • Řízení materiálových toků
 • Mechatronické systémy
 • Programování PLC
 • Konstrukce robotů a manipulátorů
 • CAD systémy v elektrotechnice
 • Programování a aplikace průmyslových robotů

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Programátor robotizovaných systémů
 • Realizace pokročilých měřicích, regulačních a řídicích systémů
 • Vývojář inteligentních systémů
 • Konstruktér robotů a manipulátorů

Fakulty a součásti

Zavřít