Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FLKŘ
Fakulta logistiky a krizového řízení

Aplikovaná logistika

Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení Program: Aplikovaná logistika Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Logistika je oblast, kterou se lidstvo zabývá už více než tisíce let. Dnes je to obor, který je součástí každé firmy i našeho každodenního života. Neexistuje firma či člověk, který by neřešil logistiku. Prostřednictvím ní se například zajišťuje vstup i výstup z výroby tak, aby se produkt dostal až k Vám domů, nebo také můžete jako odborníci koordinovat dopravní infrastrukturu. Při studiu se naučíte všechno, co bude praxe vyžadovat a stanete se tak nepostradatelnými. Můžete se spolehnout na to, že informace, které od nás během studia dostanete, budou aktuální, trendové a inovativní. Logistika je totiž velmi atraktivní, řídí věci v pohybu, je dynamická, měnící se a pružná.

A proč aplikovaná? Náš obor je úzce spjat s komerčním prostředím. Pracujeme na to abyste byli v praxi použitelní. Ve škole dostanete základ a v praxi si ověříte získané znalosti. Budete umět analyzovat stav firmy, navrhovat řešení a optimalizovat procesy. Budete připraveni manažersky vest tým lidí a efektivně ho řídit. Stanete se hrdinou dne!

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Základy logistiky
 • Informatika
 • Logistické řízení nákupu
 • Management
 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Provozní management
 • Projektový management
 • Základy operačního výzkumu
 • Výrobní systémy
 • Výrobní a distribuční logistika
 • Technologie nákladní dopravy a intermodální doprava
 • Anglický jazyk

Kde najdete po studiu uplatnění?

V soukromé i veřejné sféře. Budete se moct podílet na tvorbě plánů výroby, na řízení procesů optimalizace přísunu surovin, materiálů či polotovarů v organizaci. Nebo budete řídit optimalizační procesy v dopravě, na aktivizačních činnostech spojených s nákupem, prodejem či správou logistických či výrobních procesů různých organizací. Prostě budete nepostradatelní…

Fakulty a součásti

Zavřít