Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Arts Management

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Arts Management Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Podrobné informace o studiu, aktivitách a životě na ateliéru najdete na webu FMK – Chci studovat Arts Management.

Studium je zaměřeno na výchovu manažerů v oblasti organizace a řízení umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, ve volném umění a designu. Směřuje ke zvládnutí schopnosti interpretace a prezentace uměleckého díla či tvůrčího výkonu, tvorby autorských katalogů, monografií, teoretických reflexí. Důraz je kladem na praxi, umělecký výzkum, jazykovou vybavenost a individuální/ateliérovou výuku, jejíž přirozenou součástí je realizace výstav a programů ve fakultní galerii G18.

Studenti se učí orientovat v základních proudech umění a současných tendencí a umí je aplikovat. Uvědomují si souvislosti estetického i filozofického charakteru uměleckého díla a následného využití v praxi. Připravuje všestranně rozvinuté osobnosti, profesionály s pevným vědomostním zázemím, kteří se orientují na komerční a nekomerční sféru. Absolventi obstojí jako samostatní odborní pracovníci v oblasti volného umění a designu. Jsou vybaveni schopností spolupracovat v týmech s umělci a kreativci a vést procesy řízení a prezentace tvorby.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
 • Umění a společnost
 • Kreativní projektový management
 • Současné tendence designu
 • Interpretace uměleckého díla
 • Kurátorství
 • Management umění
 • Umělecká kritika

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Galerie
 • Kulturní a kreativní centra
 • Muzea
 • Kulturní HUBy
 • Umělecká a designová studia

Fakulty a součásti

Zavřít