Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAI
Fakulta aplikované informatiky

Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0

Fakulta: Fakulta aplikované informatiky Program: Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

V účelovém propojení všech prvků výrobních linek prostředky informačních technologií se dostáváme na úroveň budování nové, komplexní kvality výrobních systémů, pro který se v poslední době používá termín Průmysl 4.0. V tomto smyslu je u tohoto studijního programu spojovacím článkem problematika informačních technologií, a to jak její stránky hardwarové, tak i softwarové. Při studiu tohoto magisterského oboru si nejen rozšíříte své teoretické znalosti, ale získáte rovněž praktické dovednosti při práci s různými typy výpočetní techniky, a to jak pro účely automatického řízení technologických procesů, tak pro účely zpracování agend a databází v síťovém prostředí. Stanete se schopnými odborníky, kteří si poradí s programováním i systémovou prací s výpočetní technikou. Můžete se také zapojit do projektů řízení a managementu výrobních a obchodních organizací.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Teorie automatického řízení
 • Senzory
 • Mikropočítače a PLC
 • Mikroelektronika
 • Řízení reálných procesů
 • Programování
 • Projektování řídicích systémů
 • Provoz počítačových sítí
 • Diagnostika čís. systémů
 • Robotika
 • Průmysl 4.0

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Projektant informačních a řídicích systémů
 • Programátor uživatelského software
 • Správce databází
 • Průmyslová automatizace (PLC automaty, mikropočítačové aplikace)
 • Programátor průmyslových aplikací
 • Měření a regulace technologických veličin
 • Řízení technologických procesů (potravinářské, chemické, strojírenské a další)
 • Průmyslová robotizace

Fakulty a součásti

Zavřít