Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
UNI
Univerzitní institut

Biomateriály a biokompozity

Fakulta: Univerzitní institut Program: Biomateriály a biokompozity Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Čeština

Studijní obor Biomateriály a biokompozity je zaměřen na oblast výzkumu, vývoje a technologie s řízenou interakcí s živými systémy/objekty. Předmětem studia jsou proto technologie přípravy materiálů, modifikace jejich povrchových i objemových vlastností a stanovení interakce s živými systémy, jak prokaryotickými tak eukaryotickými. Tento obor zahrnuje problematiku materiálů pro zdravotnické (zdravotnické prostředky) i nezdravotnické aplikace (pokročilé materiály pro zemědělská a technická odvětví a materiály na bázi obnovitelných zdrojů). Rozvíjí poznatky materiálově inženýrských, biologických a fyzikálně-chemických vědních disciplín. Zajišťuje hluboké znalosti z oblasti struktury a analýzy materiálů s důrazem na pochopení a porozumění interakcí mezi studovanými materiály a živými systémy s cílem jejich aplikace ve výše uvedených oblastech.

Fakulty a součásti

Zavřít