Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Management veřejné správy a regionálního rozvoje

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Management a marketing Specializace: Management veřejné správy a regionálního rozvoje Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

U nás se můžete stát inženýrem, který je skutečným odborníkem na veřejnou správu. Tedy, náš obor vám postupně představí metody analýzy rozvojových problémů obcí a regionů, včetně způsobu jejich prezentace pro radní, zastupitele atd. Dále vám ukáže klíčové problémy a rozdíly v rozvoji mezi regiony ČR a Evropy. Následně naznačí, jakým způsobem zpracovat strategii rozvoje našich obcí a krajů, a jak tuto strategii převtělit do podoby přípravy, realizace a kontroly projektů. V neposlední řadě vám představí úkoly a postupy ve veřejné správě a seznámí vás s tím, na jakých ekonomických základech regiony fungují. A to vše budete schopni následně účinně využívat v praxi.

V rámci studia budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Kromě všeobecných ekonomicko-manažerských předmětů se můžete těšit na specializační předměty:

Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti.

Kde najdete po studiu uplatnění?

  • Struktury a orgány Evropské unie, asistent europoslanců
  • Správní činnosti v oblasti státní správy, tj. na ministerstvech místního rozvoje, průmyslu, vnitra, dopravy a životního prostředí a dalších odborných státních institucí
  • Správní činnosti v oblasti samosprávy na obecních úřadech, magistrátech měst a krajských úřadech
  • Projektová a řídící činnost v rámci místních akčních skupin, mikroregionů
  • Expertní a poradenské činnosti v oblasti využívání fondů EU, zpracování analytických a strategických dokumentů pro orgány veřejné správy a podniky
  • Cestovní ruch – destinační management turistických oblastí
  • Vědecko-výzkumné instituce včetně naší školy
  • Neziskové organizace

Fakulty a součásti

Zavřít