Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Finance a finanční technologie

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Finance a finanční technologie Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Tento obor je jediný svého druhu v České republice. Máte rádi peníze? Chcete s nimi umět dobře hospodařit? S těmi osobními, podnikovými i veřejnými? Chcete vědět, kdy a jaké cenné papíry/komodity/měny nakoupit nebo prodat? A kolik na tom vyděláte? Zajímá vás, jak fungují kryptoměny? Pak u nás budete správně.

Cílem studia je získat a umět aplikovat základní znalosti v oblasti počítačových a komunikačních systémů a programování, získat dovednosti v analýzách a zpracování dat a v aplikaci finančních technologií v řízení podnikatelských subjektů či finančních institucí, a rovněž aktivně využívat znalosti anglického jazyka v odborné komunikaci.

Budete mít přehled o fungování finančních trhů, umět investovat a zhodnotit ekonomické efektivnosti investic, orientovat se v prostředí bankovního a pojišťovacího sektoru, v řízení výkonnosti a rizik komerčních bank a pojišťoven. Budete znát současný stav a potenciál vývoje v oblasti finančních technologiích a jejich aplikací ve finančním řízení podniků a finančních institucí a orientovat se v problematice risk managementu, kybernetické bezpečnosti a ochrany dat.

V rámci studia vás čeká 480 h praxe a budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Kromě všeobecných ekonomicko-manažerských předmětů se můžete těšit na specializační předměty:

 • Základy programování
 • Aplikovaná statistika
 • Základy projektového řízení
 • Finanční účetnictví
 • Finanční trhy
 • Účetní a daňové SW
 • Úvod do finančních technologií
 • Daně
 • Manažerské účetnictví
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Podnikové finance
 • Investiční strategie
 • Základy controllingu
 • Riziko, kybernetická bezpečnost a aplikace finančních technologií
 • Studijní plán – prezenční studium
 • Studijní plán – kombinované studium

Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti.

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Pozice nižšího a středního managementu v rámci finančních, controllingových a účetních útvarů, či odděleních informačních technologií v podnikatelských subjektech nebo finančních institucích
 • Analytik nebo konzultant v organizacích nabízejících finanční služby
 • Projektový manažer pro aplikaci finančních technologií
 • Svobodné povolání

Fakulty a součásti

Zavřít