Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Finance

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Finance Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Čeština

Cílem studia je především vědecká příprava studenta, podpořena jeho odbornou průpravou v relativně úzce specializované oblasti financí. Studenti si rozšíří teoretické a metodické znalosti v oblastech obecné ekonomie, aplikace matematiky a statistiky v ekonomii a v odborném jazyku. Studenti získají další odborné znalosti pro řešení tvůrčích problémů v oblastech finančního rozhodování, financí podniku, kapitálových trhů, bankovnictví a pojišťovnictví, daňových systémů a mezinárodních účetních standardů. Charakteru doktorského studijního programu odpovídají specifické disciplíny zaměřené na metodiku vědeckovýzkumné práce a práci s informačními zdroji.

Absolventi studijního oboru budou připraveni řešit náročné a složité úkoly financování zakotvené ve třech základních pilířích činnosti – stabilitě, rozvoji a formování vnitřních sil organizace adekvátních silám konkurence a jejímu postavení v konkurenčním tržním okolí s cílem trvalého rozvoje hodnotových zdrojů dané organizace, s porozuměním a respektováním situace na makro i mikroúrovni domácího i mezinárodního prostředí. Studium podporuje tvůrčí a badatelsky orientované uplatnění absolventů.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Makroekonomie III
 • Mikroekonomie III
 • Metodologie vědecké práce
 • Manažerské finance
 • Odborná komunikace v angličtině
 • Harmonizace účetnictví
 • Finanční systém, banky a měnová politika
 • Daňové systémy
 • Ekonomika podniku

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
 • Poradenství
 • Vlastní podnikání
 • Vedoucí řídicí a vysoce specializované funkce v institucích výrobních, obchodních, finančních, neziskových i v oblasti veřejného sektoru

Fakulty a součásti

Zavřít