Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Hospodářská politika a správa Specializace: Finance Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Peníze vládnou světu a po absolvování našeho magisterského oboru povládnete penězům vy. Jak je to snadné, že? Chcete-li být specialista v oblasti finančního managementu, tento obor bude pro vás to pravé. Odborník s komplexními znalostmi finanční problematiky, který se orientuje jak v podnikové praxi, tak v oblasti neziskového a veřejného sektoru, to je nesmírně žádané zboží.

V řadě předmětů přednášky doplňují svými znalostmi a zkušenostmi odborníci z podniků, bank, konzultantských společností, neziskové sféry, finančních úřadů, veřejné správy a dalších institucí. Našim studentům pomáháme při získání praxe i zaměstnání. Máme také řadu absolventů, kteří úspěšně podnikají ve vlastních firmách.

Obor můžete studovat i v angličtině a kromě povinných předmětů vám nabízíme i možnost absolvovat kurz Firms and Competitiveness, který je akreditován na Harvard Business School (HBS) a naše fakulta ho ve spolupráci s HBS nabízí jako jediná v ČR. Šikovní studenti si navíc mohou poměřit své síly ve finanční a oceňovací analýze v rámci mezinárodní soutěže CFA Institute Research Challenge nebo ve studentské vědecké a odborné činnosti na fakultě, studentům nabízíme rovněž přímé zapojení do řešení různých projektů zejména pro podniky a další instituce.

V rámci studia budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Kromě všeobecných ekonomicko-manažerských předmětů se můžete těšit na specializační předměty:

Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti.

Kde najdete po studiu uplatnění?

  • Manažerské pozice ve výrobních a obchodních firmách, neziskových organizacích
  • Manažerské pozice v bankách, investičních společnostech, pojišťovnách
  • Manažerské pozice v organizacích státní správy a samosprávy
  • Daňový poradce, auditor
  • Finanční kontrolor, metodik
  • Pozice v poradenských a konzultačních firmách
  • Můžeš si také založit vlastní firmu a podnikat

Fakulty a součásti

Zavřít