Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAI
Fakulta aplikované informatiky

Softwarové inženýrství

Fakulta: Fakulta aplikované informatiky Program: Informační technologie Specializace: Softwarové inženýrství Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Bavila vás aplikovaná informatika v bakalářském studiu? Tento program prohloubí vaše vzdělání zejména v oblasti využití výpočetní techniky při programování, zpracování dat a databázových systémů, operačních systémů a počítačových sítí. Zaměříte se rovněž na přenos informací pomocí Internetu. Seznámíte se také s měřením, optimalizací, technickou a teoretickou kybernetikou nebo s předměty ekonomicko-manažerského charakteru.

Vyznačuje se hlubokou orientací na oblasti paralelního a multiplatformního programování, umělé inteligence, pokročilých metod a postupů softwarového inženýrství. Absolvent specializace Softwarové inženýrství je nad společný základ studijního programu schopen navrhovat, modelovat, sestavovat a realizovat za pomoci moderních pokročilých metod a technik softwarové projekty. Tato řešení je také schopen posoudit, testovat a po nasazení do produkčního provozu udržovat jejich funkcionality po dobu jejich životního cyklu.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Programování (jazyky: C, Java, .Net)
 • Programování realtimových aplikací
 • Paralelní procesy a programování
 • Metody umělé inteligence
 • Počítačová grafika
 • Provoz počítačových sítí
 • Telekomunikační systémy
 • Diagnostika čís. systémů
 • Informační systémy
 • Zpracování signálů
 • Kryptografické metody
 • Počítačové viry a bezpečnost

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Projektant informačních a řídicích systémů
 • Programátor uživatelského software
 • Systémový programátor
 • Konstruktér a správce počítačových sítí
 • Počítačový expert v oblasti hardwaru
 • Designer WWW stránek
 • Správce databází
 • Odborník na počítačovou podporu správních a organizačních systémů

Fakulty a součásti

Zavřít