Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAI
Fakulta aplikované informatiky

Informační technologie

Fakulta: Fakulta aplikované informatiky Program: Informační technologie Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Čeština

Studijní obor navazuje na magisterské obory zaměřené na informační technologie.

Obor je zaměřen na výzkum v oblasti moderních informačních technologií. Specializuje se na problematiku softwarových a hardwarových řešení informačních systémů, umělé inteligence, komunikačních a zabezpečovacích systémů nebo datové bezpečnosti.

Na jaké předměty se můžete těšit?

  • Teorie informatiky
  • Metody softwarového inženýrství
  • Teorie algoritmů
  • Vybrané kapitoly z umělé inteligence
  • Teorie digitální komunikace

Kde najdete po studiu uplatnění?

Absolvent tohoto studijního oboru bude odborníkem ve výše uvedených oblastech se schopností uplatnit se jak ve vědeckovýzkumné práci v rámci VŠ, výzkumných ústavů či oddělení, tak v oblasti odborného působení ve firmách, popř. státních institucí vzhledem k široké aplikační oblasti výpočetní a komunikační techniky.

Fakulty a součásti

Zavřít