Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FLKŘ
Fakulta logistiky a krizového řízení

Management rizik

Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení Program: Management rizik Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Vždy jste vnímali, jak je vše kolem vás uspořádané, a přemýšleli, jak spolu věci souvisí? Jste typ člověka, co musí mít pořádek ve věcech a informacích? Snažíte se na všechno najít správný postup, to nejlepší řešení? Jste schopni vstát, vyčlenit se z davu a udělat strategické rozhodnutí? V tomto oboru můžete své znalosti, schopnosti i talent perfektně vypilovat.

Je jen na vás, kterým směrem se vydáte. Můžete chránit podnik a jeho zaměstnance před riziky v oblasti bezpečnosti práce, zdokonalit své „soft-skills“ a být dobrým lídrem, který zabrání ekonomické, personální, mediální, nebo technologické krizi. Kdo ví, kam to ještě dotáhnete? Svět příležitostí je stejně nekonečný jako seznam jeho hrozeb. Proto dnes společnosti nehledají jen obyčejné manažery, ale krizové manažery. Osobnosti, které jsou schopny analyzovat a řídit procesy, předvídat a správně zareagovat na vzniklé situace. Osobnosti, které se studiem u nás naučí, že učinit svá rozhodnutí je stejně důležité jako o nich nepochybovat.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Mikroekonomie
 • Management
 • Informatika
 • Krizové plánování
 • Kybernetická bezpečnost
 • Bezpečnost a ochrana objektů a osob
 • Ekonomika krizových situací
 • Řízení finančních rizik
 • Krizový management podniku

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Bezpečnostní oddělení technologických celků a průmyslových podniků,
 • Projektové řízení, poradenství, optimalizace výrobních i nevýrobních procesů
 • Sféra obchodu a služeb, řízení provozů
 • Bezpečnostní agentury
 • Ostatní podniky v soukromé sféře
 • Státní správa a samospráva
 • Složky Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS, ZZS, AČR a další)
 • Orgány krizového řízení na úrovni obcí s rozšířenou působností, krajů či orgánů s celostátní působnosti
 • Odbory krizové připravenosti nemocnic a zdravotnických zařízení

Fakulty a součásti

Zavřít