Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Management udržitelného rozvoje

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Management udržitelného rozvoje Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Cílem studia je, aby absolvent uměl řídit procesy a ekonomiku organizace takovým způsobem, aby spotřeba vstupů, výroba produktů či produkce služeb a jejich uplatnění minimalizovaly environmentální dopady těchto činnosti a zároveň maximalizovaly uchování a recyklaci zdrojů. Student získá významné znalosti z oblasti ekonomiky, strategického řízení a ekonomické a sociální udržitelnosti, což následně upotřebí v multioborovém propojení se znalostmi z dalších dvou oblastí vzdělávání, kterými jsou vědy o Zemi a chemie.

Fakulty a součásti

Zavřít