Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Management ve zdravotnictví

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Management ve zdravotnictví Forma: Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Láká vás pracovat ve zdravotnictví, propojit ekonomické a zdravotnické znalosti? Pak je tento studijní program pro vás to pravé. Všechny potřebné znalosti a dovednosti pro kvalifikovaný výkon manažerských a ekonomických profesí v oblasti řízení zdravotnických zařízení, institucí a zdravotních pojišťoven, a to z pohledu domácího i mezinárodního prostředí s důrazem na teritorium EU, získáte studiem tohoto studijního programu.

Zkušenosti vám budou předávat nejen odborníci z univerzity, ale také zkušení odborníci z praxe. V rámci organizované praxe se také seznámíte s řízením jednotlivých nemocničních oddělení a jejich úskalími či specifiky. S našimi absolventy se aktuálně setkáte, když půjdete navštívit své příbuzné do domovů seniorů, sociálních služeb, k lékaři, strávíte krátký čas v nemocnici, půjdete-li si nakoupit do lékárny a také při zásahu rychlé záchranné služby. Určitě atraktivním důvodem pro volbu tohoto studijního programu bude také to, že pokud máte odpovídající odborné zdravotnické vzdělání, pomůže Vám studium rovněž při samostatné podnikatelské činnosti.

V rámci studia budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Kromě všeobecných ekonomicko-manažerských předmětů se můžete těšit na specializační předměty:

 • Zdravotní politika, zdravotní systémy a instituce
 • Management kvality ve zdravotnictví
 • Řízení akutní ústavní a ambulantní péče
 • Právo ve zdravotnictví
 • Zdravotní pojišťovny a způsoby financování zdravotních služeb
 • Řízení domácí a chronické péče
 • Marketing zdravotnických organizací
 • Moderní ošetřovatelství, lázeňství a fyzioterapie
 • Studijní plán

Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti.

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Řízení nemocnic, pojišťoven, domovů důchodců a neziskových organizací ve zdravotnictví, ve státní správě a samosprávě
 • Manažerské pozice týkající se provozu, finančního řízení, plánování strategie ve zdravotnických zařízeních a institucích
 • Uplatnění v poradenských a konzultačních firmách
 • Řízení sociálních, léčebných, pečovatelských a rehabilitačních služeb

Fakulty a součásti

Zavřít