Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Marketingová komunikace

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Marketingová komunikace Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Cílem studia je vybavit naše budoucí absolventy nezbytnými profesními znalostmi a dovednostmi z oblasti marketingových komunikací, ekonomiky, marketingu a teorie komunikace, jež jim umožní úspěšnou kariéru v marketingových útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách, v rolích tiskových mluvčí nebo ve vlastním podnikání. Absolvent získá znalosti hlavních forem marketingových komunikací včetně souvislostí, které se k nim vztahují, s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe. Získá profesní dovednosti v oblasti propagace, prezentace a reklamy, v oblasti marketingových komunikací výrobků a služeb, propagace komerčních organizací, institucí a organizací neziskového sektoru.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Marketing
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Základy psychologie
 • Teorie marketingových komunikací
 • Média v marketingových komunikacích
 • Psychologie médií
 • Public Relations
 • Reklama
 • Osobní prodej
 • Podpora prodeje
 • Direct marketing

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Marketingový manažer
 • Tiskový mluvčí
 • Manažer krizové komunikace
 • Content specialista
 • Brand manager
 • Social media manager
 • Event manager
 • Account manager
 • Copywriter

Fakulty a součásti

Zavřít