Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Marketing Communications

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Media and Communication Studies Obor: Marketing Communications Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Angličtina

Cílem studia je připravit budoucí absolventy pro praxi v oboru marketingu a marketingových komunikací. Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí a základních teoretických východisek v oblasti marketingových komunikací a dalších souvisejících oborů. Teoretické znalosti jsou v rámci výuky aplikovány na případových studiích z praxe a ukotveny v závěrečné diplomové praxi, která studentům dává reálný vhled do problematiky oboru. Absolvent získá znalosti navazující na znalosti hlavních forem marketingových komunikací s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe. Získá profesní dovednosti uplatnitelné v širokém spektru firem, organizací a institucí, stejně jako v rozvoji vlastního podnikání.

Tento obor je vyučován v anglickém jazyce a vztahují se na něj poplatky za studium. Vyučujeme jej však také v českém jazyce – v tomto případě je výuka studium zdarma. Pro jeho vyhledání použijte Vyhledávač oborů.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Interkulturní marketing
 • Spotřebitelské chování
 • Etika
 • Kreativita reklamy
 • Marketing služeb
 • Teorie argumentace
 • Marketing management
 • Sémiotika reklamy
 • Trendy v marketingové komunikaci
 • Umění a média
 • Řízení lidských zdrojů
 • Ekonomie

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Marketingový manažer
 • Tiskový mluvčí
 • Manažer krizové komunikace
 • Content specialista
 • Brand manager
 • Social media manager
 • Event manager
 • Account manager
 • Copywriter

Fakulty a součásti

Zavřít