Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Průmyslový design

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Průmyslový design Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

V rámci bakalářského studia v ateliéru Průmyslový design budou studenti řešit širokou škálu projektů od designu nábytku a interiérových doplňků, přes návrhy nejrůznějších elektrospotřebičů až po design strojů a dopravních prostředků. Díky ateliérovým projektům a odborným workshopům se studenti průběžně seznámí s tradičními i nejprogresivnějšími výrobními technologiemi a materiály, což jim umožní nalézat inovativní designérská řešení. Naprostá většina ateliérových projektů je přímo iniciována konkrétními požadavky a potřebami výrobních společností. Během ateliérové výuky mohou studenti pracovat individuálně nebo v týmech, což je vhodným způsobem připraví na pozici designéra na volné noze nebo člena firemního designérského týmu. Témata zadávaných designérských projektů jsou volena záměrně různorodě, což zvýší univerzální připravenost a uplatnitelnost absolventů v tuzemských i zahraničních společnostech.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Ateliér průmyslového designu
 • Metodika designérské práce
 • Dějiny průmyslového designu
 • Současné tendence průmyslového designu
 • Dějiny vizuální kultury
 • Estetika
 • Vizuální kompozice
 • Designérská kresba
 • Ergonomie
 • Technické aspekty průmyslového designu
 • 3D modelování
 • Prototypování
 • Virtuální realita
 • Komunikační dovednosti

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Designérská studia
 • Nábytkářský průmysl
 • Sklářský průmysl
 • Lighting design
 • Elektrotechnický průmysl
 • Automobilový průmysl
 • Transport design
 • Strojírenský průmysl
 • Ecodesign
 • Design management
 • Kulturní a vzdělávací instituce

Fakulty a součásti

Zavřít