Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Design oděvu

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Design oděvu Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Cílem studia je vychovat absolventa, který bude schopen profesionálně řešit úkoly oděvního designéra v oblasti oděvního průmyslu, autorského oděvu a oděvu spojeného s reklamou. Absolvent bude schopen reagovat na potřeby trhu, který si žádá kompletní služby od návrhu po realizaci. Velký důraz je kladen na rozvoj tvořivosti a originality a jejich následného uplatnění v praxi. Semestrální témata jsou flexibilní, zaměřená tak, aby studenti využívali potenciál oborové i multioborové spolupráce. Kromě odborné práce designéra bude absolvent ovládat i část marketingovou a produkční. Důležitou součástí studia je rovněž rozvoj dovednosti prezentovat vlastní autorskou tvorbu na profesionální úrovni.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Ateliér designu oděvu
 • Dějiny odívání
 • Současné tendence v oděvním designu
 • Modelace
 • Módní ilustrace
 • Počítačové metody
 • Workshop – Design oděvu
 • Současné výtvarné umění

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Fashion designer
 • Textile designer
 • Technical designer
 • Fashion advisor

Fakulty a součásti

Zavřít