Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Produktový design

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Produktový design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Výuka je zaměřena na designerskou praxi v několika rovinách: výrobní – uživatelské – etické. Důraz je kladen na znalost materiálů, technologii a ergonomii, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele. Dlouhodobá udržitelnost i etická a environmentální zodpovědnost jsou nedílnou součástí designerského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designerskému myšlení. Výuka je zaměřena nejen na návrh produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné, aby byli studenti schopni uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Při navrhování je kladen důraz na jeho komplexní obsah – od kresebné skici přes model či funkční prototyp až po prezentaci projektu. Spolupráce s praxí pomáhá získávat zpětnou vazbu a kriticky nahlížet na svou práci. Cílem studia je vychovat absolventa vybaveného dostatečnými profesními znalostmi a praktickými dovednostmi, který bude připraven pracovat jak samostatně, tak i týmu.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Ateliér produktového designu
 • Současné tendence designu
 • Teorie a metodologie designu
 • Současné výtvarné umění
 • Environmentální trendy ve vizuálním umění
 • Figurální kresba
 • Management umění
 • Estetika
 • Etika
 • Autorské právo

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Vlastní praxe / freelance
 • Design studia
 • Oddělení designu ve výrobních společnostech
 • Marketingová oddělení
 • Komunikační a reklamní agentury

Fakulty a součásti

Zavřít