Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
UNI
Univerzitní institut

Nanotechnologie a pokročilé materiály

Fakulta: Univerzitní institut Program: Nanotechnologie a pokročilé materiály Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Čeština

Interdisciplinární studijní obor Nanotechnologie a pokročilé materiály je zaměřen na studium chemické nebo fyzikální přípravy materiálů a jejich fyzikálních, chemických a biologických vlastností se zvláštním zřetelem na přípravu, charakterizaci a analýzu vlastností nanostruktur, které podmiňují unikátní a speciální vlastnosti materiálů. Předmětem studia je syntéza, příprava, modifikace, technologie výroby a vlastnosti materiálů, při kterých se specificky uplatňují jevy spojené s projevy charakteristické délky v oblasti nanosvěta. Z těchto elementů jsou tvořeny struktury jako senzory, elektronické prvky, funkční polymerní systémy a kompozity, kterážto oblast je rozšiřována o poznatky z oblasti technologického zpracování, optimalizace užitných a ochranných vlastností materiálů a jejich efektu v konečném produktu. Nedílnou součástí studia oboru je charakterizace struktury a vlastností materiálů a procesů na úrovni nanorozměrů, tak aby bylo možné pochopit vztah mezi mikrostrukturou, vlastností a funkcí. Studenti získají také zkušeností při tvorbě návrhu koncepce experimentů včetně statistického zpracování dat a poskytnuta je i jazyková příprava absolventů.

Fakulty a součásti

Zavřít