Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Průmyslové inženýrství

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Průmyslové inženýrství Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Máte-li zájem a touhu se v životě věnovat výrobním závodům, jejich rozvoji a správnému chodu v dnešním těžkém konkurenčně orientovaném světe, pak jste na správné adrese. Studijní obor Průmyslové inženýrství vás poučí, jak řídil výrobu Tomáš Baťa, Taichi Ohno nebo Henry Ford. Jejich historické koncepty se dnes staly základem počítačem řízené výroby a digitálních technologií, využívajících cloudové technologie a digitální management výrobních procesů. Pochopíte, co znamená štíhlá fabrika a ovládnete svět řízení technologií, lidí a procesů. Naučíte se kreativitě, proč a jakým způsobem inovovat výrobní procesy tak, aby zákazník získával individuální produkty, které bude třeba vaše firma nabízet v co nejvyšší kvalitě, požadované ceně a čase.

Po prohloubení studia teoretických a metodických předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Management, Kvantitativní metody v rozhodování, Logistika, Světový podnikový management, Informační systémy podniku) je posilována odborná průprava v rámci oboru Průmyslové inženýrství. Chápeme ho jako interdisciplinární obor, který se zabývá projektováním, zaváděním a zlepšováním integrovaných systémů lidí, strojů, materiálů a energií, s cílem dosáhnout co nejvyšší produktivity. Pro tento účel využívá speciální znalosti z matematiky, fyziky, sociálních věd a managementu, aby je společně s inženýrskými metodami dále využil pro specifikaci a zhodnocení výsledků dosažených těmito systémy.

Tento obor se pyšní téměř nulovou nezaměstnaností absolventů. Průmysloví inženýři jsou na dnešním trhu práce velmi žádaní. Je to dáno zejména jejich praktickými znalostmi, získanými odbornými stážemi v průmyslových firmách doma i v zahraničí a rovněž i jejich schopnostmi, které kombinují originálním způsobem manažerskou a technickou dimenzi, což jim v dnešním digitálně řízeném světe otevírá řadu nových horizontů.

V rámci studia vás čeká 240 h praxe a budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Kromě všeobecných ekonomicko-manažerských předmětů se můžete těšit na specializační předměty:

 • Průmyslové inženýrství – metody
 • Materiálové inženýrství
 • Management kvality
 • Pokročilé metody plánování a řízení výroby
 • Strojírenské technologie
 • Počítačová podpora konstrukce a výroby
 • Počítačová simulace ekonomických systémů
 • Robotická pracoviště
 • Studie metod a měření práce
 • Logistika
 • Firemní inovační politika
 • Průmyslová moderace
 • Studijní plán – prezenční studium
 • Studijní plán – kombinované studium

Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti.

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Průmyslový inženýr / Procesní inženýr
 • Ředitel výroby, dílenský vedoucí
 • Manažer kvality
 • Průmyslové firmy
 • Vývojová centra pro automotive, elektrotechnický, plastikářský průmysl
 • Poradenské firmy pro průmysl

Fakulty a součásti

Zavřít