Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FHS
Fakulta humanitních studií

Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých

Fakulta: Fakulta humanitních studií Program: Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých Forma: Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Studijní program je zaměřen na profesní přípravu odborníků v oblasti rozvoje a vzdělávání dospělých v tržním i netržním sektoru. Cílem studia je vést studenty k pochopení aktuálních jevů a procesů v této oblasti i k jejich vzájemné provázanosti, dále k osvojení znalostí a dovedností potřebných k tvorbě, realizaci, financování, akreditaci a evaluaci vzdělávacích programů a rovněž k umění pracovat s lidským potenciálem od počátečního vyhledávání vhodných specialistů přes organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidí až po budování profesionálů, vše s ohledem na implementaci inovativních přístupů ve vzdělávání a moderních technologií. Důraz je kladen na rozvoj andragogických a manažerských kompetencí studentů pro plánování, řízení, organizování a koordinaci efektivního systému rozvojových a vzdělávacích aktivit v organizaci. Záměrem je akcentovat rozvoj soft skills studenta (komunikačních dovedností; asertivity; dovednosti pracovat v týmu a s týmem; schopnosti tvůrčího řešení konfliktů a vyjednávání; samostatnosti a aktivního přístupu; organizačních dovedností; schopnosti sebereflexe, adaptace i empatie; schopnosti podávat a přijímat konstruktivní kritiku; strategického a koncepčního myšlení) umožňující profesionalizovat jejich činnost v praxi.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Psychologie
 • Základy práva
 • Anglický jazyk
 • International Human Resource Management
 • Vzdělávací politiky a strategie
 • Osobnostní výcvik
 • Edukace dospělých
 • Moderní pedagogika
 • Základy managementu
 • Androdidaktika
 • Lektorské dovednosti
 • Zážitkové učení ve firemním vzdělávání
 • Projektování ve vzdělávání
 • Řízení lidských zdrojů
 • Kariérové teorie a strategie
 • Motivace a její teorie
 • Evaluační techniky
 • Odborné praxe (celkem 480 hodin)
 • Koučink
 • Supervize

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • specialista rozvoje a vzdělávání
 • koordinátor vzdělávání
 • vnitropodnikový kariérový poradce
 • vnitropodnikový mentor firemního vzdělávání
 • zadavatel vzdělávacích zakázek
 • personalista se specializací na rozvoj a vzdělávání dospělých
 • lektor a v dalších specifických pozicích souvisejících s náplní studijního programu

Fakulty a součásti

Zavřít