Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Sportovní management

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Sportovní management Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Cílem profesně zaměřeného studijního programu Sportovní management je připravit absolventy pro jejich působení při řízení a výkonu svěřených činností v rámci sportovních činností nebo v rámci řízení sportovní organizace, a to jak v soukromé, veřejné, ale i neziskové sféře, na pozicích například manažeři (funkcionáři) sportovních klubů; či pracovníci veřejné správy nebo samosprávy v činnostech zaměřených na podporu sportu a tělovýchovy, správy sportovní infrastruktury, projektového sektoru se zaměřením na projekty v oblasti sportu.

Fakulty a součásti

Zavřít