Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Režie a scenáristika

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Režie a scenáristika Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Zaměření režie vychází z teoretických a praktických základů, které připravují studenta k tomu, aby byl schopen kreativně přistoupit k vlastnímu tvůrčímu audiovizuálnímu výstupu a rozvinout při jeho tvorbě nejen odbornou stránku věci, ale i fantazii a tvořivost spolu se sebereflexí a osobitým viděním. Praktická cvičení vedou studenty ke schopnosti zpracovat látku, vést filmový či televizní štáb, ale zejména používat řemeslo jako nutnou podmínku možnosti tvůrčího předání lidských a uměleckých postojů divákovi.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Dějiny filmu
 • Audiovizuální praktika – režie a scenáristika
 • Režie
 • Scenáristika
 • Práce s hercem
 • Filmová analýza
 • Gestika a pohyb
 • Filmová řeč v žánrových filmech
 • Dabing
 • Filmový prostor

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Režisér/pomocný režisér (celovečerní, televizní, dokumentární, reklamní tvorby)
 • Scénárista (celovečerní, televizní, dokumentární, reklamní tvorby)

Fakulty a součásti

Zavřít