Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Zvuková skladba

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Zvuková skladba Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Výuka specializace se soustředí na výchovu odborníků vytvářejících audiovizuální díla především pro filmovou a televizní tvorbu, ale i pro ostatní oblasti zvukové tvorby (rozhlas, divadlo, hudební studia). Studenti se také seznamují se specifiky hrané, dokumentární a  reklamní tvorby.

Na jaké předměty se můžete těšit?

  • Dějiny filmu
  • Audiovizuální praktika – zvuková skladba
  • Zvuková skladba
  • Zvuková dramaturgie
  • Akustika
  • Dabing
  • Digitální zpracování obrazu
  • Práce v televizním studiu

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

  • Mistr zvuku/ zvukař (pro audiovizuální díla, rozhlas, divadlo, hudební studia, reklamy)

Fakulty a součásti

Zavřít