Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Kamera Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Výuka této specializace staví na již získaných řemeslných základech digitálního snímání, které metodicky rozvíjí o další, zejména méně tradiční možnosti přístupu k realizaci vizuálního rámce audiovizuálního díla, a to jak v rovině teoretické, tak z hlediska praxe. Výuka je cíleně individualizována. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v dané specializaci.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Audiovizuální praktika – kamera
 • Výrobní praktika
 • Obrazová dramaturgie audiovizuálního díla
 • Televizní formáty
 • Teorie a metodologie designu
 • Řešení nestandardních scén
 • Dějiny hudby
 • Teorie vizuální kultury
 • Analýza současných filmových tendencí
 • Současný film
 • Workshopy – odborníci z praxe
 • Současné tendence ve výtvarném umění

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Kameraman
 • Pomocný kameraman
 • Ostřič

Fakulty a součásti

Zavřít