Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Produkce Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Cílem navazujícího magisterského studia je prohloubit profesní znalosti a rozvíjet všestranné dovednosti pro praktické působení v oblasti filmové a kulturní produkce. Posluchači jsou vedeni k osvojení vědomostí z oblasti práva, ekonomie, marketingu, psychologie, etiky a estetiky, dějin kultury a filmu či z oblasti financování projektů v rámci České republiky i mimo ni. Absolventi jsou připraveni najít uplatnění v rámci filmové a kulturní produkce či vlastní produkční společnosti.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Audiovizuální praktika – produkce
 • Výrobní praktika
 • Produkce
 • Cross-Cultural Marketing
 • Televizní formáty
 • Umění a média
 • Dotační management
 • Dějiny hudby
 • Teorie vizuální kultury
 • Analýza současných filmových tendencí
 • Současný film
 • Workshopy – odborníci z praxe
 • Současné tendence ve výtvarném umění

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Produkční (v TV, reklamě, filmové tvorbě, v rámci kulturních a vzdělávacích akcí)
 • Producent (kreativní, výkonný)
 • Filmový distributor

Fakulty a součásti

Zavřít