Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Režie a scenáristika

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Režie a scenáristika Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština

Cílem navazujícího magisterského studia režie a scenáristiky je neustálé prohlubování oborových znalostí a dovedností. Výuka je zaměřena na tvůrčí aspekty, jež jsou doplněny odpovídajícími semináři a řadou žánrově vymezených cvičení, která podněcují tvůrčí myšlení a upevňují řemeslné schopnosti nezbytné pro rozvoj individuálního potenciálu posluchače. V dalších fázích přistupují hlediska psychologická a filozofická, estetická i etická, která jsou nedílnou součástí této práce.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Audiovizuální praktika – režie a scenáristika
 • Výrobní praktika
 • Režie a scenáristika
 • Dramaturgický seminář
 • Televizní formáty
 • Dějiny hudby
 • Teorie vizuální kultury
 • Analýza současných filmových tendencí
 • Současný film
 • Workshopy – odborníci z praxe
 • Současné tendence ve výtvarném umění

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • Režisér/pomocný režisér (celovečerní, televizní, dokumentární, reklamní tvorby)
 • Scénárista (celovečerní, televizní, dokumentární, reklamní tvorby)

Fakulty a součásti

Zavřít