Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FAME
Fakulta managementu a ekonomiky

Účetnictví a daně

Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky Program: Účetnictví a daně Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Víte, bez jaké profese se žádná organizace neobejde? Ano, správně – bez dobrého účetního a daňaře. A tak je tento obor stále atraktivním a žádaným a studenti často ještě v průběhu studia získávají skvělá pracovní místa. Obor je zaměřený vyloženě prakticky a o účetnictví a daních se dozvíte vše, a to navíc od odborníků na slovo vzatých.

Skladba předmětů je sestavena tak, aby vedle obecné ekonomické problematiky student pronikl do tajů českého účetnictví podnikatelských i neziskových subjektů, a stejně tak se dobře zorientoval v daňové problematice. Kromě toho se zaměřujeme i na mezinárodní prostředí s důrazem na teritorium Evropské unie. Díky spolupráci Ústavu financí a účetnictví s Institutem certifikace účetních vám mohou být některé předměty uznány v rámci získání profesního certifikátu účetního či zkoušek daňového poradce. Baví-li vás studium, je snadné pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Finance.

V rámci studia vás čeká 480 h praxe a budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Kromě všeobecných ekonomicko-manažerských předmětů se můžete těšit na specializační předměty:

 • Daně
 • Daně a účetnictví v praxi
 • Daně individuálního podnikatele
 • Základy účetnictví
 • Finanční účetnictví
 • Mzdové účetnictví
 • Účetnictví neziskových organizací
 • Účetní a daňové SW
 • Základy mezinárodního účetnictví
 • Veřejné finance
 • Ekonomika veřejné správy
 • Podnikové finance
 • Finanční trhy a bankovnictví
 • Studijní plán – prezenční studium
 • Studijní plán – kombinované studium

Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti.

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Daňový poradce
 • Účetní
 • Ekonom ve výrobních, obchodních i neziskových organizacích, v sektoru služeb a institucích státní správy a samospráv
 • Pokračování ve studiu v magisterském studijním programu Finance

Fakulty a součásti

Zavřít