Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Multimédia a design

Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Výtvarná umění Obor: Multimédia a design Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Doktorské Jazyk: Čeština

Cílem studia je rozvoj teorie, vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti  v oboru multimédia a design, který se realizuje jako hraniční disciplína mezi vizuální komunikací, průmyslem a uměním. Má pro ekonomiku, obchod a specifické otázky designu zásadní postavení. Studium připraví studenty pro (nejen) akademickou práci v oborech kreativních průmyslů. Díky rozšíření teoretické základny, ale zejména díky zahraničním odborným stážím a pedagogické asistenci a praxi bude absolvent připraven pracovat na projektech rozvíjejících jeho tvůrčí potenciál, ale i jeho společenský kontext. Jazyková průprava mu umožní spolupracovat i na projektech mezinárodního dosahu.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Vizuální komunikace a vizuální gramotnost
 • Média, umění a design
 • Metody vědecké práce
 • Pedagogická asistence
 • Pedagogická praxe
 • Zahraniční odborná stáž
 • Angličtina pro výtvarná umění

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?

 • v akademické sféře jako pedagogové středních uměleckých škol
 • pedagogové uměleckých fakult vysokých škol
 • ve veřejné správě jako konzultanti kulturních projektů a projektů kreativních průmyslů
 • samostatné tvůrčí osobnosti

Fakulty a součásti

Zavřít