Ateliér Digitální design

WWW stránky ateliéru: www.digitalnidesign.cz 

Rozhovor s MgA. Bohuslavem Stránským, Ph.D., vedoucím ateliéru Digitální design

Co přesně studenti umí, když absolvují ateliér Digitální design na Fakultě multimediálních komunikací?

Bohuslav Stránský

V první řadě by měli být schopni kritického myšlení a samostatného, kreativního přístupu k řešení problémů. Z odborného hlediska jsou absolventi vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro navrhování www stránek, uživatelských rozhraní (např. mobilních aplikací) apod. v rámci tzv. digitálního designu/elektronického publikování. Samozřejmostí by mělo být zvládnutí jakéhokoli zadání v oblasti grafického designu.

Jaké mají studenti k dispozici vybavení?
Přestože disponujeme dostatečným počtem počítačů vybavených kvalitním softwarem pro grafické práce (Adobe CS, programy pro 3D modelování, knihovna písem, ...), současní studenti již používají převážně vlastní notebooky. Nově se tedy snažíme investovat do technologií, které potřebujeme pro prototypování nebo rozšiřují naše tvůrčí možnosti (tablety, Kinect, GoPro apod.).

Je něco, co vás na studentech vždy dokáže pozitivně překvapit?
Neobvyklá řešení. Maximální nasazení. Technické znalosti a dovednosti. Leadership a schopnost týmové spolupráce. Umění argumentace, prezentace svých řešení.

Můžete vyjmenovat úspěchy vašeho ateliéru v nedávné době?
Za největší úspěchy považuji ty, kdy konkrétní absolventi naleznou dobré uplatnění ve svém oboru anebo ještě lépe – dlouhodobě se dokáží prosadit. Za úspěch také považuji, že se nám daří některé návrhy realizovat v rámci spolupráce s reálnými klienty. Co se týče soutěží, aktuálně máme zastoupeny dvě absolventské práce v mezinárodní přehlídce Graduation Projects 2013.

Proč byste studentům doporučil studium ve Zlíně na úkor podobně zaměřených škol v České republice?

Podle toho, jak sleduji zaměření ostatních ateliérů grafického designu v rámci ČR, jsme jediní, kdo se zcela cíleně orientuje na oblast tzv. digitálního designu – tj. webdesign, uživatelská rozhraní mobilních aplikací apod. Troufám si tedy tvrdit, že v tomto směru máme oproti ostatním jistý náskok.

Rozhovor s Christianem Jánským, studentem ateliéru Digitální design

Co sis poprvé pomyslel, když si viděl Zlín?

Působivé industriální město s příjemnou studentskou atmosférou. Pocházím z Ostravy, dalšího průmyslového giganta, ale musím uznat, že Zlín u mě boduje mnohem více. Jednak krásnou, systematickou architekturou, ale i autentickým moravským charakterem... lidi jsou tu super!

Můžeš v několika větách přiblížit o čem studium "vizuální komunikace" je? (vysvětlit pro úplné laiky) :)

Na rozdíl od grafického designu (se kterým máme společné leccos) se více soustřeďujeme na digitální a nová média — v praxi to například znamená tvorbu internetových stránek, mobilních aplikací či interaktivních instalací. Sdílíme s ním však tradiční disciplíny, které by se daly konkretizoval (značně zjednodušeně) v následující: návrh plakátů, brožur, katalogů, knih, vizitek apod.; s využitím typografie (práce s písmem), ilustrace či animace.

Co ti škola nabídla během studia?

Skvělé technické a kolektivní zázemí, kde se studenti navzájem motivují a inspirují k lepším výkonům. Vůbec nejdůležitější předností kvalitního designéra je schopnost si svoji práci obhájit, odpovídajícím způsobem klientovi (či kolemjdoucímu) představit a případnou kritiku konstruktivně odvrátit racionálními argumenty, což si právě ve škole může vyzkoušet na každodenní bázi ve formě konzultací, respektive obhajob (prezentací).

Co na studiu na FMK nejvíce oceňuješ?

Škola se může pochlubit vysoce moderním vybavením (3D tiskárna, laser, vysokoformátový plotr), progresivním pohledem na uměleckoprůmyslové odvětví (podobné obory jako u nás prakticky jinde v republice nenajdeme) a svým sídlem ve Zlíně, jakožto kulturním městem ideální rozlohy (Zlín je pro mě svou kompaktností vůči větším městům naprosto vyhovující).

Vzpomeneš si na nějakou zábavnou příhodu ze svého studia?

Určitě jich bylo víc, ale zejména plenérové výlety, na které jezdíme každoročně na začátku semestru, by vystačily na pár bijáků! Například letos jsme byli v Maďarsku na týdenním workshopu se sochařskou akademií z Bánské Bystrice a na některé hlášky budeme každý z nás vzpomínat i na stará kolena. Konec prozrazování, Co by to bylo za studium bez překvapení? ;-)

Co myslíš, na co budeš vzpomínat za deset let, když se řekne FMK UTB?

Bude to znít jako klišé, ale jednoznačně nejlepší období života! Studium ve výborném kolektivu lidí, v samém srdci Moravy, co víc si přát?