Ateliér Průmyslový design

Aktuality  |  O nás  |  Kontakty  |  Tvůrčí činnost  |  Spolupráce s praxí  |  Fotogalerie  |  Doporučená literatura  |  Státní závěrečné zkoušky  |  Mezinárodní spolupráce

Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně, který v současnédobě vede MgA. Martin Surman, ArtD., se zaměřuje na úzkou spolupráci s výrobním sektorem, o čemž svědčí řada realizací konkrétních výrobků, registrovaných průmyslových vzorů a dlouhodobě úspěšné partnerství s mnoha firmami. Naprostá většina ateliérových projektů je iniciována přímo z praxe, konkrétními požadavky a potřebami průmyslové sféry. Pozitivním ukazatelem optimálního směřování ateliéru je bezesporu uplatnění absolventů v praxi, v tuzemských i v zahraničních společnostech.

Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně navazuje na dlouholetou tradici výuky průmyslového designu, jejíž základy byly koncipovány na sklonku 30. let 20. století v Baťově Škole umění. Zlín se stal kolébkou českého průmyslového designu zejména zásluhou takových osobností, jakými byli prof. Zdeněk Kovář a jeho žák prof. akad. soch. Pavel Škarka. 

V ateliérové výuce je design vnímán jako prostředek komunikace mezi designérem, výrobcem a uživatelem.

Trilobit_3.jpg

Multifunkční lokomoční pomůcka pro handicapované Trilobit, Ocenění Red Dot Design Award v kategorii Best of the Best, autor: MgA. Jan Škola

Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně se prezentuje na řadě prestižních tuzemských i zahraničních soutěžích a akcích zaměřených na design, v rámci kterých pravidelně získává řadu významných ocenění. Mezi nejzásadnější úspěchy bezesporu patří Red Dot Design Award v kategorii Design Concept, který získal student ateliéru David Polášek za designérský návrh traktoru NOVO a Red Dot Design Award v kategorii Best of Best, kterým byl oceněn Jan Škola za designérský návrh multifunkční lokomoční pomůcky TRILOBIT.

traktor.jpg

Traktor Novo, oceňení Red Dot Design Award v kategorii Design Concept, autor: MgA. David Polášek

Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně těmito aktivitami dlouhodobě významně přispívá k čelní pozici Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně mezi vzdělávacími institucemi obdobného zaměření ve světě.

Jan_Kovalovsky_GyroOne_2015.jpg

Vírník Gyro One, absolventská práce, ve spolupráci s Nirvana Systems s.r.o., autor: MgA. Jan Kovalovský

Výuka v ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně má charakter individuálních konzultací. Studenti pracují na zadaných projektech samostatně nebo v týmech, což je vhodným způsobem připravuje na pozici designéra na volné noze nebo člena firemního designérského týmu. Témata zadávaných ateliérových projektů jsou volena záměrně různorodě, což zvyšuje univerzální připravenost a schopnost absolventů řešit širokou škálu nejrůznějších designérských projektů v praxi. Díky ateliérovým projektům a odborným workshopům jsou studenti průběžně seznamováni s nejprogresivnějšími technologiemi a materiály, což jim umožnuje nalézat inovativní designérská řešení. V rámci práce na ateliérovém projektu je kladen důraz na vysokou užitnou hodnotu návrhu, jeho ergonomické parametry, vizuální kvalitu a výrobní potenciál.

f_Pis_web_18.jpg

Luxusní láhev na utopence Utopia & Arcadia, projekt Pairs In Squares, autor: MgA. Adéla Bačová

Daniel_Szollosi.jpg

Lázeňský pohárek TO, projekt Cucej, autor: BcA. Daniel Szöllösi

o_tichy_zidle.jpg

Židle Dot pro společnost TON a.s., absolventská práce, autor: MgA. Ondřej Tichý