Oznámení

Oznámení o řízení ke jmenování profesorem

Oznámení o habilitačním řízení

Oznámení o obhajobě disertační práce