Roční stipendium Bavorské vlády v akademickém roce 2016/17

Roční stipendia pro nástavbové a postgraduální studenty z České Republiky. Jedná se o stipendijní program podporovaný Bavorskou vládou udílený přes BAYHOST.

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu BAYHOST je společná organizace všech bavorských vysokých škol, která podporuje mezinárodní spolupráce a výměny studentů a vědců.

Cílem stipendijního programu je podpořit české absolventy, aby mohli studovat na bavorských státních univerzitách a vysokých školách. Výše stipendia je 700€ měsíčně a roční stipendium lze po žádosti o další dva roky prodloužit.

Termín odevzdání žádosti je 1. prosinec 2015 (přijetí žádosti v BAYHOST kanceláři) pro akademický rok 2016/2017. Další informace naleznete na internetové stránce www.bayhost.de v rubrice stipendia (ZDE), případně v informačním letáku BAYHOST.