UTB

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
3911V040 Biomaterials and Biocomposites kombinované angličtina
3911V040 Biomaterials and Biocomposites prezenční angličtina
3911V040 Biomateriály a biokompozity kombinované čeština
3911V040 Biomateriály a biokompozity prezenční čeština
3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály kombinované čeština
3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály prezenční čeština
3942V006 Nanotechnology and Advanced Materials kombinované angličtina
3942V006 Nanotechnology and Advanced Materials prezenční angličtina