UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
kariéra

EU hledá mladé absolventy

Jste čerstvým absolventem vysoké školy se skvělými dovednostmi? Daří se vám v mezinárodním pracovním prostředí? Chtěl byste pomáhat vytvářet budoucnost Evropy?

Evropské instituce nabízejí možnost pracovat na řešení některých palčivých problémů, s nimiž se současná společnost potýká. Hledáme talentované absolventy a mladé odborníky, kteří by se těmito otázkami zabývali a začali se podílet na řešení celé škály úkolů přípravy a zavádění politik EU a řízení zdrojů. Vyžadujeme kreativitu a odolnost, ale nabízíme možnost významně ovlivnit chod Evropy.

Pracovat pro EU znamená být součástí jednoho z nejpozoruhodnějších integračních projektů naší doby. Znamená to stát se členem týmů, které se zabývají tématy, jako je boj proti změně klimatu, řízení migrace, boj proti terorismu nebo podpora hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Dalšími několika málo příklady z celé řady témat, na nichž pracujeme, může být ochrana osobních údajů, bezpečnost potravin, zajišťování práv cestujících, udržitelné technologie nebo ochrana přírody. Více informací o tom, co EU dělá pro své občany, naleznete na webové stránce EUandME.

Noví zaměstnanci zahájí svoji kariéru v Bruselu nebo v Lucemburku. Existuje také možnost hledat práci na dalších místech po Evropě a ve světě.

Abyste se mohli přihlásit, musíte mít dokončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let v jakéhokoliv oboru, ovládat 2 jazyky EU a být občanem EU. Přihlásit se mohou i studenti v posledním roce studia, pokud diplom obdrží do 31. července 2019.

Přihlašovat se můžete od 23. května do 25. června, 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Podrobné informace o požadavcích, průběhu výběrového řízení a podávání přihlášek naleznete na internetových stránkách graduates.eu-careers.eu. O politice rovných příležitostí úřadu EPSO se více dozvíte na této stránce.

Odkaz: EPSO/AD/373/19

Sledujte EU Careers na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube a Instagramu.

Zavřít

Fakulty a součásti