Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Tomáš Baťa

Konference Baťův odkaz Evropě

Srdečně vás zveme na konferenci Baťův odkaz Evropě, kterou pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulta managementu a ekonomiky společně s Nadací Tomáše Bati. Tato výjimečná konference má dlouhou tradici a pokaždé je zaměřena na jiné téma, které ve společnosti aktuálně rezonuje. V letošním roce pracuje s tématem „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě“.

Konference, která se koná jednou za pět let, proběhne 18. září 2019 v prostorách Kongresového centra a rektorátu UTB ve Zlíně. Díky tomu, že se organizátorům podařilo získat více než 50 osobností z firemního, akademického a veřejného života pro účast v moderovaných diskusích na plenárním zasedání a v sedmi sekcích, je ojedinělou příležitostí pro setkání a vytvoření živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení názorů, zkušeností a dobrých praktik v živém a aktuálním tématu „Lidé“. Tomáš Baťa řekl: „Ptáte se mne, jak jsem vybudoval k velikosti náš závod? Nevybudoval jsem závod, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval závod.“

Myšlení, způsoby řízení i přístup Tomáše Bati a jeho následovníků k podnikání, vzdělávání a k veřejnému životu pořád zůstává velkou inspirací. Tomáš Baťa řekl: „Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech. Žádná velká díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění musí náš podnik nabízet.“ To platí i v dnešní době. Lidé, jejich znalosti, dovednosti, postoje, způsoby vzdělávání a sdílení poznatků v podmínkách měnícího se světa jsou klíčem pro úspěšné fungování jakéhokoliv podniku. Nejen podnikatelské myšlenky Tomáše Bati, ale také jeho celoživotní filozofie nepřestávají fascinovat svou nadčasovostí. Ve své představě o ideálním městě dokázal Baťa propojit podnikání, školství, zdravotnictví, sociální oblast a veřejnou správu. Několikrát označil také za jeden ze základních prvků svého podnikání sdílení informací, poznatků a inovací.

Prof. Drahomíra Pavelková z Fakulty managementu a ekonomiky na adresu konference řekla: „Věřím, že konference bude inspirativní, motivační a opět se nám podaří na půdě univerzity spojit svět podnikání, vzdělávání i veřejného života. V tomto spojení, ve vzájemné konfrontaci i porozumění je možné najít nová, či alespoň lepší řešení otázek spojených s tím nejcennějším co máme – lidmi, hledáním a rozvíjením jejich talentu, schopností, dovedností, poznáním jejich potřeb a postojů. Podařilo se nám oslovit mnoho velmi zajímavých lidí, těším se na setkání s osobnostmi různých povolání, názorů a zkušeností.“ Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka z Nadace Tomáše Bati dodala: „V současné době velmi sílí zájem odborníků, manažerů a majitelů firem o odkaz Baťa, uvědomují si totiž skutečnost, že Baťa dělal něco jinak. Není to už pouhý zájem o to, jak Baťa budoval systém a řídil lidi, ale jak lidi rozvíjel a nechal tvořit. Dnes často zaznívá otázka, jak to firma Baťa dělala, že se lidé stávali její součástí a jejich profesní a osobní život splynul s vizí firmy, aniž by to bylo na úkor rodiny, přátel a vlastních zájmů. Slova Tomáše Bati: „Nejprve vybuduj sebe,“ získávají i dnes na intenzitě, protože více než kdy jindy si uvědomujeme, že všechny technologie a robotizace bez lidské energie a chtění nemají smysl. Probouzet lidské chtění bylo základem celé personální činnosti ve firmě Baťa. A o tom, jak tyto principy aplikovat i dnes se dozvíte na letošní konferenci Baťův odkaz Evropě.

Konference začne plenárním zasedáním v podobě moderované diskuse. Role moderátora se ujal prof. Ing. Petr Sáha, CSc., emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který bude zpovídat významné osobnosti podnikatelského a akademického světa. Mezi řečníky budou například:

 • Ing. Ivan Baťka, generální ředitel, Fosfa a.s.
 • Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
 • Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., UTB ve Zlíně, bývalý viceguvernér ČNB
 • Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., vedoucí komunikace a analýzy v think tanku EDUin
 • Ing. Libor Láznička, Ph.D., jednatel, Continental Barum spol. s r.o.
 • Mgr. Václav Novák, MBA, krizový manažer, vlastník M. L. Moran, a.s.
 • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., generální ředitel Slováckých strojíren, a. s.
 • prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D., UTB ve Zlíně, Fordham University, NY, USA

Hlubší seznámení s problematikou a zapojení se do diskuse nabídne konference účastníkům v sekcích. Sekce jsou rozmanité, bude si z čeho vybrat. Zkušené osobnosti podnikatelského či akademického světa budou moderovat diskuse se zástupci firem, škol i veřejné správy o aktuálních otázkách a problémech ve vzdělávání, jak ve firmách nastavit systém, který napomůže sdílet znalosti, jak reagovat v turbulentním podnikatelském prostředí a jaké podnikatelské modely v rychle se měnícím světě jsou životaschopné. Jak na sdílení znalostí, kapacit a nových trendů se zaměří sekce pro rozvoj strojírenství. Řeč bude také o otázkách rozvoje kraje a města – vše v kontextu lidí, jejich talentu, rozvoje, uplatnění, moderních technologií.

Sekce

 1. „Moudrý se učí od každého“ (Tomáš Baťa)
  1. Vzdělávání pro budoucnost
  2. Jak a proč sdílet znalosti
 2. Podnikatelské výzvy, lidé a digitální svět
  1. Jak držet krok a neusnout na vavřínech
  2. Podnikatelské výzvy a nové business modely
 3. Město a lidé v odkazu Tomáše Bati
  1. Baťův odkaz pro strategický rozvoj města a kraje
  2. Od Baťova Zlína ke smart city
 4. Sdílení znalostí, kapacit a nových trendů ve strojírenství

Konference nebude pouze o znalostech a výměně zkušeností. Obohatí ji bohatý doprovodný program – koučovací zóny, výstavy, dobová módní přehlídka a večerní setkání v Baťově vile i s komentovanou prohlídkou.

Pozvánku a medailonky jednotlivých řečníků naleznete zde, více informací dále na webových stránkách batuvodkazevrope.cz.

Zde se prosím v případě zájmu zaregistrujte.

Na setkání s Vámi se těší

prof. Drahomíra Pavelková
FaME UTB ve Zlíně

Ing. Pavel Velev
Nadace Tomáše Bati

Fakulty a součásti

Zavřít